Acasă Servicii

Servicii

Oferim servicii de consultanta in afaceri

Stabilim o punte de comunicare între companie și consumatori/clienți, între piață și mediul intern. Oferim informațiile necesare pentru îmbunătățirea strategiilor și planurilor de marketing si pentru a reduce orice  risc. Un studiu de marketing va cuprinde: analiza preţurilor, analiza comunicării, analiza e-marketing, analiza clienţilor, analiza concurenţei, analiza produselor sau a serviciilor, analiza pieţei.

Planuri de afaceri Oferim consultanță la elaborarea planurilor pentru afaceri noi sau deja existente. Consultanţii MTD vă ghidează  în procesul de elaborare a documentaţiei necesare și în planificarea etapelor de dezvoltare a companiei. Un plan de afacere va conține: rezumatul, descrierea afacerii, echipa managerială, prezentarea produselor şi/sau a serviciilor, analiza pieţei, descrierea investiţiei, strategia afacerii și previziuni financiare

Elaborăm studii de fezabilitate bazate pe analize complexe de marketing, comerciale, tehnice, de management și financiare a obiectivului de investiții. Analizăm viabilitatea unei idei de afacere şi determinăm ce investiții sunt necesare pentru ca această idee să devină o afacere profitabilă. Concepem obiectivul de investiții ca pe un sistem dinamic și deschis de producție și comercializare de bunuri și servicii. Consultanții MTD oferă expertiza necesară pentru a stabili care sunt problemele existente, soluțiile pentru acestea şi metoda lor de implementare.

MTD elaborează studii de piaţă adaptate la necesităţile fiecărui client. Oferim o analiză pertinentă a cererii şi ofertei, identificăm potenţialii concurenţi și politica lor comercială, stabilim segmentul de piaţă, profilul cumpărătorilor, motivaţiile şi limitele lor. Luăm în calcul factorii  politici, economici, sociali şi tehnologici pentru a evita orice risc în dezvoltarea companiei.

Audit energetic